AnasayfaAnasayfa  PortalPortal  GaleriGaleri  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

 

 


Paylaş | 
 

 ÜLKÜ SÖZLÜĞÜ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
SANCAK
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 11
Nerden Nerden : ANTALYA
Kayıt Tarihi Kayıt Tarihi : 02/01/09

MesajKonu: ÜLKÜ SÖZLÜĞÜ   Salı Ocak 06, 2009 1:17 pm

Ülkücü Sözlük

Asena: Türk mitolojisinde dişi kurt.

Atsızcılar: Türkçülüğü savunan Hüseyin Nihal ATSIZ’ın görüşlerine bağlanan Türk
milliyetçileri. MHP tabanında bu düşünceyi savunan kişiler bulunsa da, bugün
Atsızcılar’ın büyük bölümü bağımsız olarak hareket etmektedirler.

Başbuğ: Türk milletinde baş, başkan, komutan anlamlarına gelen sıfat. Fakat,
“Başbuğ” tanımlaması Ülkücüler tarafından yalnızca Alparslan TÜRKEŞ için
kullanılmıştır.

Bizim Ocak: 1980 sonrasında Ülkü Ocakları’nın kapatılmasından sonra kurulan yeni
yapının adı.

Bozkurt: Türk mitolojisinde Türkler’e Ergenekon’dan çıkışlarında yol gösteren kurt.
Özgürlüğün simgesi.

Bozkurtçular: CKMP’nin MHP adını aldığı 1969 Kongresi’nde partinin ampleminin
Bozkurt olmasını savunan Türkçü grup.

Bozkurt Selamı: Ülkücü Hareket mensuplarının selamlaşma ve zafer işareti. Bu
işareti, Türkiye’de ilk olarak 1984 yılında Ankara’ya gelen Gagavuz Kültür Bakanı
Maria Marunoviç kullanmıştır.

Börteçine: Türk mitolojisinde Türkler’in Ergenekon’dan çıkışlarında demir dağı
eriterek , yol açan demircinin adı. Moğol dilindeki anlamı ise Bozkurt’tur.

Dokuz Işık: Alparslan TÜRKEŞ’in ilk olarak 1965 yılında kaleme aldığı, 1967′de de
CKMP Kongresi’nde şimdiki haliyle kabul edilmiş Ülkücü Hareket’in fikrî alt yapısını
oluşuran doktrine eser. Her ışık bir kavramı temsil eder. Sırasıyla: Milliyetçilik,
Ülkücülük, Ahlâkçılık, Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyet ve Şahsiyetçilik, Köycülük,
Gelişmecilik, Endüstri ve Teknikçilik.

El-İl: Yurt, vatan. Türk Milliyetçileri’nin bütün Turan coğrafyasındaki alanlara
verdiği ortak isim.

Erciyes Zafer Kurultayı: Kayseri’nin Tekir Yaylası’nda Erciyes Dağı’nın eteklerinde
her yılın ilk Pazar günü düzenlenen ve üç gün süren kurultay. İlk kurultay Alparslan
TÜRKEŞ’in önderliğinde 1990 yılında düzenlenmiştir.

Ergenekon Destanı: Türk soyunun gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüme dönemlerini
anlatan destan. Türk tarihi için Türkler’in dirilişi anlamına gelir. Bozkurt
figürünün öne çıktığı en temel mitostur.

Esir Türkler: Özellikle SSCB döneminde o coğrafya başta olmak üzere sömürge altında
yaşamakta olan tüm Türkler’i ifade etmek için kullanılan bir kavram.

Gönül Seferberliği: Milleti topyekün bir hedefin etrafında kilitlemektir. Alparslan
TÜRKEŞ’in eserlerinden birinin adıdır.

İ’lây-ı Kelimetullah: Allah’ın ismini yüceltmek ve her yere taşımak . Bu kavram,
ağrlıklı olarak Türk-İslâm Ülküsü’nün terminolojisi içinde kullanılır.

Kara Emperyalizm: Emperyalizm’in ana hedeflerinin , silah gücü kullanılarak , zorla
ve baskıyla gerçekleştirilmeye çalışılması.

Kızıl-Elma: Türk Milliyetçiliği’nin terminolojisinde ‘Cihan Hakimiyeti”nin simgesi
olarak kullanılan kavram.

Komando: CKMP’nin son yıllarında ve MHP’nin ilk yıllarında Ülkücü gençlerin
kamuoyunda tanındığı isim. TÜRKEŞ, 12 Mart 1971 Muhtırası ‘ndan sonra MHP tabanında
komando isminin kullanılmasını yasaklamıştı. 70′lerin başından itibaren MHP’li
gençler, Ülkücü olarak anılmaya başlandılar.

Lider-Teşkilat-Doktrin: Ülkücü Hareket’te zincirleme üç önemli kavram.

Lider: Ülkücü Hareket’in önderi.

Teşkilat: Ülkücü hareket’in tüzel kişiliği.

Doktrin: Ülkücü Hareket’in fikrî ve siyasî alt yapısı.

Millî Birlik: Bir toplumu, karşılaştığı engeller karşısında dirençli ve muzaffer
kılan , o toplumu oluşturan bireylerin arasındaki millî dayanışma ve birlik ruhu.
Aynı zamanda TÜRKEŞ’in, 1960 İhtilâli’nden sonraki seçimlerde, kullanılmasını
istediği partinin adı.

Milliyetçilik-Toplumculuk: CKMP ve MHP çizgisinin 1971 yılına kadar kullandığı
siyasî kavram. Bu kavram , Adolf Hitler Faşizmi’ni çağrıştıran Nasyonel Sosyalizm’e
benzetildiği için kullanılması Alparslan TÜRKEŞ tarafından yasaklandı.

Nizâm-ı Âlem:
Tüm dünyaya düzen getirme ülküsü.. MHP’nin 1970′li yılların
ortalarında Türk-İslâm Ülküsü’nün temeli olarak savunduğu çekirdek düşünce.

Nasyonal Solidarizm: Kaynağını Ziya GÖKALP’ten alan Solidarizm kavramı, ulusal
dayanışma anlamında kullanılıyor. CKMP döneminde az da olsa kullanılan bir kavram.
Milliyetçi-Toplumcu anlayışa oranla ulusal değerlere daha sıkı bir bağlılığı ifade
ediyor.

Ötüken: Türklerin anayurdu olarak bilinir. Göktürk Devleti’nin sınırları içinde
kalan bu kent, Türk Milliyetçileri için “kutlu yurt” olarak da adlandırılır. Aynı
zamanda Türkçülük hareketinin önderi Nihal ATSIZ’ın çıkardığı bir derginin de
adıdır.

Reis: Ülkücü Hareket’te teşkilat önderlerine verilen gayriresmi unvan. Ülkücü
Hareket içinde, üniversite gençlik liderlerine de “reis” denilmektedir.

Sovyet Emperyalizmi: Emperyalizmin SSCB tarafından “devrim ihracı” yoluyla
uygulanıldığını savunan anlayış.

Şamanizm: Kuzey ve Orta Asya’daki Türkler, arasında günümüze kadar ulaşan doğaya
tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı olan din, Şamanlık MHP’nin ön
tarihindeki Türkçülük döneminde çok sayıda Şamanist bulunuyordu. Bunlar, daha çok
Türkçü, Bozkurtçu olarak anılan kesimin içinde yer almaktadırlar.

Şaman: Şamanizm’e inanan kişi.

Tabutluk: Bir çeşit işkence hücresidir. Ülkücü Hareket, tabutluk ismiyle ilk olarak
1944 Mahkemeleri sürecinde tanışmıştır.

Taş Medrese: Yusufiye olarak anılan cezaevlerinin diğer adı. Hoca Ahmed YESEVÎ ve
onun yolunda gidenlerin çilehane ve medreselerine atıfta bulunarak ortaya çıkmış bir
kavramdır.

Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin,
kurallarının, gelenek ve göreneklerinin, ortaklaşa alışkanlıklarının bütünü. Töre
kavramı Ülkücü Hareket içinde davanın savunulması sırasında ortak ve sarsılmaz
ilkeler bütünlüğünü ifade eder.

Turan: Tüm Türk Devletlerinin bir bayrak ve devlet altında toplanması ülküsü.

Turancı: Turan ülküsünü, dünya görüşü olarak savunan Türk Milliyetçisi.

Türkçülük: Ülkücü Hareket’in CKMP-MHP çatısı altında siyasî ve fikrî bir sistem
haline gelmesinden önce var olan sıkı Türk Milliyetçiliği çizgisi. Türk ırkının
kutsallığını savunan ve daha çok Nihal ATSIZ’ın aksiyon hareketi ile oluşan
ideoloji. “Dünya Türk Olsun”(DTO) anlayışını savunan çizgi.

Türkçü: Irk temelindeki Türkçülük idealini gerçekleştirmek için çaba sarfeden
çizgi.

Türk Dünyası: Gerek bağımsız gerek özerk Türk devletleri gerekse de sömürge altında
yaşamakta olan Türk topluluklarının bulunduğu coğrafyanın tamamı. Bu alan aynı
zamanda Turan coğrafyası anlamına gelmektedir.

Türklük Şuuru: Etnisite ile olmasa dahi, Türk Milleti’ne tarih, coğrafya, dil, din
ve kader birliği ile bağlı olma bilinci anlamına gelir. Ülkücü ideolojinin temel
siyasî kavramlarından biridir.

Türk-İslâm Ülküsü: Seyyid Ahmed ARVASÎ’nin kaleme aldığı üç ciltlik eserin adı.
Ülkücü Hareket’in 1970′li yıllardaki ideolojik kaynağı. Türklüğü bedeni, İslâmiyeti
ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle Dünya’nın bir numaralı devleti yapmak
özlemini taşıyan; Dünya Türklüğü’nün , İslâm Dünyası’nın ve bütün mazlum milletlerin
umudu olabilme ülküsü. İlk kez Osman Yüksel SERDENGEÇTİ tarafından kullanıldığı
söylenen, “Tanrı Dağı Kadar Türk, Hirâ Dağı Kadar Müslüman” sloganı, Türk-İslâm
Ülküsü’nün temel formulasyonudur.

Türkiye Sevdası: Türk Milliyetçilerinin ve genellikle MHP yöneticilerinin kullandığı
bir kavram. Ülkücü Hareket’in ülkesine olan bağlılığını ve sevgisini ifade etmek
için kullanılır. Geçmişte Alparslan TÜRKEŞ’in de kullandığı bu kavram ağırlıklı
olarak MHP lideri Devlet BAHÇELİ tarafından dile getirilmektedir.

Üç Hilâl: Osmanlı Devleti’nin bayrağı. Üç kıtada hakimiyetin simgesidir. Asya,
Avrupa ve Afrika’da hakimiyeti temsil eder. Ayrıca Osmanlılar’da bayrakta hilâller,
bir renge ve her renk de bir kavrama karşılık gelir. İlk renk kırmızıdır. Kırmızı,
ülkenin ve devletin şehidlerin kanıyla ayakta durduğu anlamını içerir. Diğer ren
yeşildir ve İslâmiyet’i temsil eder. Üçüncü renk ise beyazdır. Beyaz, devletin
şeffaf, temiz ve adaletli olduğunu ifade eder. Alparslan TÜRKEŞ, 8-9 Şubat 1969
tarihleri arasında toplanan CKMP Kongresi’nde parti adını MHP’ye, partinin
amblemini ise Üç Hilâl’e çevirmiştir.

3 Mayıs Türkçülük Günü: 1944 Mahkemeleri sürecinde Türkçülüğün düşünceden harekete
geçtiği gün olarak kabul edilen 3 Mayıs 1944 tarihine atıfta her yıl o tarihte
kutlanan bayram.

Ülkü: Amaç edinilmiş ideal, ulaşılmak istenen hedef.

Ülkücü: Türk Milliyetçiliği ülküsünü gerçekleştirmek isteyen ve bu uğurda mücadele
veren kişi.

Ülkü Ocakları: 1968 yılında Ülkücü Hareket mensuplarının fikirlerini
kurumsallaştırmak için kurdukları derneğin adı. Bu dernek, 68 kuşağındaki solcu
gençlerin kurduğu Fikir Kulüpleri Federasyonu’na(FKF) karşı kurulmuştur.

Yusufiye: 12 Eylül Darbesi sonrası tutuklanan ve hüküm giyen Ülkücülerin
cezaevlerine verdiği isimdir. Yusuf Peygamber’in esaretine atıfta bulunarak
kullanılan bir kavramdır.

Vurguncu Düzen: Türk Milleti’ni yoksulluğa iten ve ülkede yolsuzluğa sebep olan,
çalıp çırpma ve kanunsuzluküzerine kurulmuş düzen sistemi. Ülkücü Hareket içinde
tüm olumsuz ekonomik gidişata verilen isimAlperen: Alp savaşçı, Eren ise derviş anlamına geliyor. Alperen, yani savaşçı
derviş… Alperen, Anadolu’yu Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak için Ortaasya’dan gelen
Türkler’e verilen ortak addır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
SancaR 03
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 955
Nerden Nerden : Eskişehir
Kayıt Tarihi Kayıt Tarihi : 31/10/08

MesajKonu: Geri: ÜLKÜ SÖZLÜĞÜ   Salı Ocak 06, 2009 2:19 pm

Teşekkürler ALLAH Razı Olsun Abi...

_________________
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://osmanlitokadi.forumotion.com
Genç_Asena
Yetkili Asena
Yetkili Asena
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 292
Nerden Nerden : ÇANNAKKALE/GÖKÇEADA
Kayıt Tarihi Kayıt Tarihi : 04/12/08

MesajKonu: Geri: ÜLKÜ SÖZLÜĞÜ   Çarş. Ocak 07, 2009 3:24 pm

Çokkkkk Teşekkürederiz Emeginize Saglık
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
Nazlı Hilal_03_26
Yetkili Asena
Yetkili Asena
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 155
Doğum tarihi Doğum tarihi : 17/09/92
Yaş Yaş : 26
Nerden Nerden : Eskişehir
İş/Meslek İş/Meslek : öğrenci
Kayıt Tarihi Kayıt Tarihi : 03/12/08

MesajKonu: Geri: ÜLKÜ SÖZLÜĞÜ   Cuma Ocak 09, 2009 4:18 pm

paylaşımınız için teşekkürler abi...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
ÜLKÜ SÖZLÜĞÜ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Ülkücü Forum :: Ükücü Hareket-
Buraya geçin: